Neumàtics per a BTT. capítol I


És corrent veure en els laterals dels pneumàtics una sèrie de números i lletres que es corresponen amb les característiques d'aquests ... però més corrent és encara veure la cara de sorpresa de qualsevol betetero quan intenta desxifrar el que allà posa.


A continuació et dono unes nocions bàsiques perquè comprenguis el que "conten" els teus pneumàtics:

"FRONT" o "REAR": és el sentit de gir de la coberta en funció d'on va muntada, "front" per a la roda davantera i "rear" per a la posterior.

XXX T.P.I. : És la densitat de la carcassa (Threads Per Inch, que traduït al català significa "Fils per Polzada"). Com més alt sigui el valor, més lleuger serà el neumàtic.TPI: Threads Per Inch. És una mesura anglosaxona que indica el nombre de fils que conté cada polzada de la trama de teixit. Aquesta mesura reflecteix la densitat de fils de la carcassa del neumàtic. Com més alt és el valor, més dens és el teixit i menor la quantitat de goma que el recobreix, de manera que la carcassa és més lleugera i efectiva per rodar, però també més vulnerable als pessics. Així, un pneumàtic 127 TPI és més lleuger i més flexible (és el cas dels pneumàtics de ralli), i presenta una menor resistència a l'avanç que un pneumàtic de 33 TPI de la mateixa dimensió i model (cobertes de descens, molt rígides de carcassa i resistents als "llantasos", però també molt més pesades, arribant a sobrepassar els 1.000 g depenent del model. En un terme mig es troben les densitats de 60 TPI, molt estesos entre les cobertes d'enduro-all mountain.

Conversió: 127 TPI = 340 g/m2, 60 TPI = 380g/m2 fils/dm2, 33TPI = 500 g/m2


Pressió recomanada. 1Kg/cm2=0,98 Bar=14,28 PSI

26x2.10:


26 -> Diàmetre de la llanta en polzades. 1 "= 2,54 cm. També hi ha MTB s amb un diàmetre de roda de 29 ", molt en voga als USA.

2.10-> Pilota en polzades, és a dir, ample de la carcassa de la coberta. A més valor, major gruix del neumàtic. L'ample normalment està en el flanc del neumàtic. L'ideal és moure's entre un 2.0 i un 2.5. De vegades la mesura del fabricant no coincideix amb la real (igual que en les talles del calçat, la roba, etc.). Fins no fa gaire temps, la tecnologia disponible oferia poques alternatives, per la qual cosa havíem de triar entre cobertes estretes i lleugeres o amples i pesades. Avui és possible trobar moltes d'aquestes amb un ample raonable que ofereixen una bona absorció i àmplia banda de rodament sense penalitzar gairebé ni en pes ni en fregament a l'hora de pedalejar. Què vol dir això? Que podem utilitzar cobertes que no ens llastren al pujar i que siguin absorbents en baixar. Per aconseguir-ho haurem de moure'ns entre 1.95 i 2.5 polzades amb una certa tendència a una mesura estandarditzada 2.0-2.3. No oblideu que de vegades la mesura real de la coberta no coincideix amb la declarada pel fabricant, de manera que una mateixa mesura declarada pot llançar diferents mesures reals segons qui sigui el fabricant (per exemple, la Kenda Nevegal 2.1 és gairebé tan ampla com la Maxxis High Roller 2.35 i que la Maxxis Nevegal 2.35 és gairebé una Maxxis 05/02 per als que veniu de Maxxis i aneu a provar Kenda no us sorprengueu de les pilotes de Kenda). Sortir-nos d'aquests marges és anar a extrems que no aporten cap avantatge excepte per a usos específics.

60 - 70 (Carcassa i grau de duresa de la goma): Tipus de compost. De forma
opcional, la coberta pot especificar la duresa de la goma (un nombre seguit per la lletra a). Com més baix sigui el nombre, més tova és.
Per mesurar el grau de duresa d'una goma s'utilitza com a unitat de mesura la duresa Shore. L'operació consisteix a avaluar la resistència de la goma a la penetració d'un èmbol. Precalibrat en una làmina d'acer, el èmbol indica una duresa de 100. Podem trobar en presència d'una goma externa que aconsegueix una duresa Shore de 59 (tova) mentre que la interna té un valor de 68 (dura).
El compost serà el que més condicioni el comportament de la coberta juntament amb la carcassa, fins i tot més que el dibuix o mesura. En realitat hi ha poc a explicar a part del que ja t'he explicat unes línies més amunt. És lògic que a compost més tou, més adherència i menor
durada i viceversa. Hi ha compostos específics per pluja o terreny mullat que us sorprendran per com van pel que fa als de sec. La relació agafada-durada vindrà molt condicionada per l'economia a l'hora de triar. La varietat és àmplia i els fabricants exhibeixen amb orgull els reclams dels compostos més tous en els laterals de la coberta. Si pesigueu un tac d'una coberta podreu valorar la duresa del compost.
En el cas de pneumàtics tous, escollirem preferentment aquells el tac torni a la posició inicial més lentament després de ser pessigat. Molt important: una goma que s'ha fabricat fa més d'un any ha perdut gran part de les seves propietats fins i tot estant nova. Atents a ofertes sospitoses. Si hi ha possibilitats i munteu molt, penseu en dos jocs de cobertes: sec i mullat si plou a la vostra terra, o tou i dur si no plou massa i reservant els tous per a certes ocasions.

DUAL COMPOUND, TRIPLE COMPOUND. En teoria, hi ha dues característiques pneumàtiques que són antinòmics: l'adherència i l'arrapament / rigidesa. Gràcies a les tecnologies de compostos duals s'ha aconseguit aquesta síntesi. Es tracta de la associació homogènia de dos o més gomes diferents en un mateix neumàtic. Una goma tova en superfície que garanteix una òptima adherència mentre que la goma més dura en profunditat assegura a un temps la rigidesa dels tacs i la resistència a les punxades.
La goma tova està en contacte directe amb el terra. La goma més dura es situa entre la banda de rodament i la carcassa del neumàtic.
Resumint, la carcassa té més incidència del que pensem. Com més dura, neumàtic menys progressiu i viceversa (recordeu el que s'ha dit en el perfil). És important considerar que la carcassa dura permet rodar amb menys pressió (més adaptabilitat de la coberta al terreny i adherència) per ser molt consistent per si mateixa. Si us centreu molt en baixar, serà bona opció. Si escolliu carcasses més toves, haureu de posar més pressió per evitar la punxada per "llantaso", el que passa menys amb carcasses rígides. La duresa de la carcassa la podem saber pels TPI (Threads per Inch), és a dir, més TPI, més fils s'entrellacen la carcassa i més dura és. Un altre indicatiu d'algunes marques és l'ús d'una carcassa de dues capes (dual ply), amb conseqüències similars al que abans s'ha esmentat.
L'experiència i observació us permetran apreciar carcasses que són més absorbents i que ofereixen major confort de marxa. Encara que tots els fabricants ofereixen diferents carcasses pel que fa a rigidesa, cada un té tendència a unes qualitats determinades que caracteritzen a la marca.